Logo
Mapa Polski

wyznaczanie tras pieszych, rowerowych i samochodowych

Zapraszamy do korzystania z mapy Polski umożliwiającej wyznaczanie tras pieszych, biegowych i rowerowych.

Aby zaplanować trasę przejazdu należy wypełnić pola Lokalizacja początkowa i końcowa w górnym menu, wybrać sposób poruszania się (rowerem, pieszo lub samochodem), a następnie nacisnąć przycisk Wyznacz trasę. Na mapie przedstawiona zostanie przebieg trasy.
Portal umożliwia również lokalizowanie miejsc, miast, ulic poprzez kontrolkę w prawym górnym rogu mapy.

Serwis ukierunkowany jest na planowanie tras rowerowych i pieszych. Opiera się na warstwie ścieżek rowerowych OpenCycleMap.
OpenCycleMap to globalna mapa dla rowerzystów, oparta na danych z projektu OpenStreetMap.